Business advice

Бизнесийн зөвлөгөө

Бизнес болон ажил хэрэгтэй нь холбоотой зөвлөгөөг урьдчилан цаг авч тохирсны дагуу өгнө.  Төлбөрийг бэлнээр болон дансаар авна.
Хувь хүнд – 10 000
Байгууллагад – 20000 төг