Training

Манай сургалтын танилцуулга

1. Амжилттай Бизнес Эхлүүлэх 4-н Зарчим 2 цаг 5000₮ 

2. Ажил мэргэжлээ дээшлүүлэх 6 цагийн сургалт 15,000₮ .

а.Би хэн бэ? 2 цагийн сургалт 5000₮

б. Си-Ви буюу Анкет хэрхэн сайн бичих вэ? 2 цагийн сургалт 5000₮

в.Ярилцлаганд хэрхэн өөрийгөө бэлтгэх нь 2 цагийн сургалт 5000₮

3. Бизнесийн 1-р сургалт: хэрхэн эхлүүлдэг вэ 20 цагийн сургалт 40,000₮, 2 долоо хоногт Баасанд 18:00-20:30, Бямба 09:30-16:30  (АБЭ 4 Зарчимд суусан хүмүүст 35,000₮ болно)

4. Бизнесийн 2-р сургалт 20 цагийн сургалт 50,000₮, 6 долоо хоногт Баасанд 18:00-20:30 

5. Бизнесийн зөвлөгөө өгөх 

6. Төсөл хэрхэн бичих вэ? 2 цагийн сургалт 5000₮

7. Сонсох чадвар олох 90 минутын сургалт хүний тооноос хамаарч 5000₮

8. Хэрэглэгч нартай хэрхэн зөв харилцах нь  2 цагийн худалдагч нарт зориулсан сургалт  5000₮ 

9. Удирдлага, брэнд хөгжүүлэлт, санхүү хөрөнгө хэрхэн босгох вэ 4 цагийн сургалт 10 000₮  

10. Маркетинг болон брэнд менежмент 8 цагийн сургалт 20000 ₮ 

11. Удирдлагын хөгжил/Өөрчлөлтийн менежмент 8 цагийн сургалт 20000 ₮ 

12. Стратеги санхүүгийн менежмент 8 цагийн сургалт 20000 ₮ 

  1. Сургалтанд бүртгүүлэх